Pedagogische visie


Binnen het kleine speelhuis wordt gewerkt met een pedagogische visie, waarin de eigenheid van het kind centraal staat. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Ik zie het als een uitdaging om steeds de goede voorwaarde te scheppen, die aansluiten bij de individuele behoefte van het kind en stil te staan bij wat het kind vraagt. Hierbij is de antroposofie voor mij een inspiratiebron.


Naast het individuele kind wordt er ook veel aandacht besteed aan het saamhorigheidsgevoel. Kinderen leren met elkaar omgaan in het vrije spel, maar ook in de gezamelijke activiteiten, zoals samen eten, jaarfeesten vieren en naar elkaar luisteren.


Genieten van de natuur, het gebruik van natuurlijke materialen en zo veel mogelijk biologisch eten zijn een aantal kenmerken die de pedagogische visie ondersteunen.


Het kleine speelhuis hecht veel waarde aan een open communicatie met de ouders. Ik vind het belangrijk dat u als ouder geinformeerd bent over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind; Het kleine speelhuis is partner in de opvoeding.Daarom is het belangrijk om gegevens over de ontwikkeling uit te wisselen, zodat vanuit wederzijds vertrouwen en gedeelde zorg inzichten over de ontwikkeling en de opvoeding vergroot worden.


Copyright © All Rights Reserved